Wednesday, April 15, 2009

Artikli võõrsõnade analüüs

1. Sedelda päevalehe arvamusartiklist välja kõik võõrsõnad.
2. Rühmita sõnad võõrsõna tunnuse järgi.
3. Selgita võõrsõnade tähendus.
4. Analüüsi võõrsõnade ja omasõnade osakaalu.

No comments: