Wednesday, April 15, 2009

Artikli võõrsõnade analüüs

1. Sedelda päevalehe arvamusartiklist välja kõik võõrsõnad.
2. Rühmita sõnad võõrsõna tunnuse järgi.
3. Selgita võõrsõnade tähendus.
4. Analüüsi võõrsõnade ja omasõnade osakaalu.

Tuesday, October 21, 2008

Pane tähele!

Vali Postimehe, Päevalehe, Eesti Ekspressi kultuurilisast või kultuurilehest Sirp sulle huvi pakkuv artikkel.Refereeri e võta lühidalt kokku sisu.Kirjuta välja ilmekas tsitaat.Põhjenda tsitaadi valikut.