Tuesday, October 21, 2008

Pane tähele!

Vali Postimehe, Päevalehe, Eesti Ekspressi kultuurilisast või kultuurilehest Sirp sulle huvi pakkuv artikkel.Refereeri e võta lühidalt kokku sisu.Kirjuta välja ilmekas tsitaat.Põhjenda tsitaadi valikut.

No comments: