Wednesday, April 15, 2009

Artikli võõrsõnade analüüs

1. Sedelda päevalehe arvamusartiklist välja kõik võõrsõnad.
2. Rühmita sõnad võõrsõna tunnuse järgi.
3. Selgita võõrsõnade tähendus.
4. Analüüsi võõrsõnade ja omasõnade osakaalu.